Moja zóna

Dievčenská odborná škola

Kláštorná 24, 054 01 Levoča
17148219
Nemá
nezistený
01.09.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Dievčenská odborná škola


Štatutári Dievčenská odborná škola


Spoločníci Dievčenská odborná škola


Predmety podnikania Dievčenská odborná škola


Kataster Dievčenská odborná škola


Skrátené výkazy Dievčenská odborná škola