Moja zóna

Peter Kavka PK

Mládeže 4, 091 01 Stropkov
17213215
Nemá
nezistený
07.03.1991
Maloobch.s kozmet.výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A