Moja zóna

MLADEX spol. s r.o.

nám. SNP 12, 815 19 Bratislava
17312931
2020293264
Nemá
nezistený
30.05.1991
Vydávanie kníh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MLADEX spol. s r.o.


Štatutári MLADEX spol. s r.o.


Spoločníci MLADEX spol. s r.o.


Predmety podnikania MLADEX spol. s r.o.


Kataster MLADEX spol. s r.o.


Skrátené výkazy MLADEX spol. s r.o.