Moja zóna

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava - mestská časť Ružinov
17316219
2020838083
SK2020838083
150-199 zamestnancov
23.04.1991
Geodetické činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,11 tis. €
7,24 mil. €
-62,5 %
2020/2019