Moja zóna

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava - mestská časť Ružinov
17316219
2020838083
SK2020838083
150-199 zamestnancov
23.04.1991
Geodetické činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,11 tis. €
7,53 mil. €
-62,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Štatutári Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Spoločníci Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Predmety podnikania Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Kataster Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Skrátené výkazy Geodetický a kartografický ústav Bratislava