Moja zóna

MATECH, spol. s r.o.

Vidlicová 9, 831 01 Bratislava
17323967
2020351036
Nemá
nezistený
15.10.1991
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
2,49
4,13
102,5 %
-7,54 tis. €
-1 053,9 %
2020/2019
18,5 tis. €
-12 %
2020/2019
-0,06
-1 147,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMATECH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyMATECH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringMATECH, spol. s r.o.


n/a
-0,02
0,03
4,88

Zisk pred zdanenímMATECH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDAMATECH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod MATECH, spol. s r.o.


Štatutári MATECH, spol. s r.o.


Spoločníci MATECH, spol. s r.o.


Predmety podnikania MATECH, spol. s r.o.


Kataster MATECH, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MATECH, spol. s r.o.