Moja zóna

AGROLET, spol. s r.o.

Hálova 10, 851 01 Bratislava
17325269
2020351762
SK2020351762
5-9 zamestnancov
07.11.1991
Pestov.obilnín

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,29
0,05
51,7 %
196 tis. €
271,6 %
2020/2019
998 tis. €
31,3 %
2020/2019
0,14
218 %
2020/2019
27,5 tis. €
3,2 %
2017/2016
N/A

ZiskAGROLET, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

TržbyAGROLET, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €

SkóringAGROLET, spol. s r.o.


1,34
0,48
0,2
1,93

Zisk pred zdanenímAGROLET, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

EBITDAAGROLET, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod AGROLET, spol. s r.o.


Štatutári AGROLET, spol. s r.o.


Spoločníci AGROLET, spol. s r.o.


Predmety podnikania AGROLET, spol. s r.o.


Kataster AGROLET, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGROLET, spol. s r.o.