Moja zóna

GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii

Jána Jonáša 11/311, Bratislava
17326982
2020900255
Nemá
nezistený
12.08.1991
Sprostr.obch.s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii


Štatutári GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii


Spoločníci GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii


Predmety podnikania GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii


Kataster GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy GENIMEX spol. s r. o. v likvidácii