Moja zóna

F a i r , spol. s.r.o.

Pri Suchom mlyne 47, 811 04 Bratislava
17329698
2020832715
Nemá
nezistený
18.10.1991
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod F a i r , spol. s.r.o.


Štatutári F a i r , spol. s.r.o.


Spoločníci F a i r , spol. s.r.o.


Predmety podnikania F a i r , spol. s.r.o.


Kataster F a i r , spol. s.r.o.


Skrátené výkazy F a i r , spol. s.r.o.