Moja zóna

BELT spol. s r.o.

Šamorínska 1, Bratislava
17330289
2020328145
SK2020328145
nezistený
09.10.1991
Maloobch.s kozmet.výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,53
0,78
4,44
31,7 %
54,1 tis. €
82 051,5 %
2020/2019
76,9 tis. €
0,53
12 565,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBELT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyBELT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringBELT spol. s r.o.


10,48
0,68
0,2
5,5

Zisk pred zdanenímBELT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDABELT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod BELT spol. s r.o.


Štatutári BELT spol. s r.o.


Spoločníci BELT spol. s r.o.


Predmety podnikania BELT spol. s r.o.


Kataster BELT spol. s r.o.


Skrátené výkazy BELT spol. s r.o.