Moja zóna

INSTAVA spol. s r.o.

Galvaniho 10, 821 04 Bratislava
17333466
2020300557
Nemá
nezistený
12.12.1991
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INSTAVA spol. s r.o.


Štatutári INSTAVA spol. s r.o.


Spoločníci INSTAVA spol. s r.o.


Predmety podnikania INSTAVA spol. s r.o.


Kataster INSTAVA spol. s r.o.


Skrátené výkazy INSTAVA spol. s r.o.