Moja zóna

DAY spoločnosť s r. o.

Zochova 16, 811 03 Bratislava
17333644
2020806095
Nemá
nezistený
23.12.1991
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DAY spoločnosť s r. o.


Štatutári DAY spoločnosť s r. o.


Spoločníci DAY spoločnosť s r. o.


Predmety podnikania DAY spoločnosť s r. o.


Kataster DAY spoločnosť s r. o.


Skrátené výkazy DAY spoločnosť s r. o.