Moja zóna

F P K INVEST, spol. s r.o.

Ružová dolina 8, Bratislava
17334322
2020845761
Nemá
nezistený
03.12.1991
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod F P K INVEST, spol. s r.o.


Štatutári F P K INVEST, spol. s r.o.


Spoločníci F P K INVEST, spol. s r.o.


Predmety podnikania F P K INVEST, spol. s r.o.


Kataster F P K INVEST, spol. s r.o.


Skrátené výkazy F P K INVEST, spol. s r.o.