Moja zóna

Poliklinika Stropkov

Akademika Pavlova 10, 091 01 Stropkov
17335892
2020783116
Nemá
1 zamestnanec
01.01.1992
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A