Moja zóna

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

Vazovova 6, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
17337046
2020850194
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1992
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
917 tis. €
219,5 %
2020/2019