Moja zóna

Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava

Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
17337054
2020890498
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1992
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A