Moja zóna

Genovéva Valentová

Na pasienkoch ,32, 900 51 Zohor
17528512
Nemá
14.09.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A