Moja zóna

Jozef Szöke - REMALEX

Čsľ.armády 20, 927 01 Šaľa
17593069
1027129994
Nemá
nezistený
20.08.1992
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A