Moja zóna

Helena Trautenbergerová - TRAUTI-ORIENT

Hollého 34, 927 01 Šaľa
17593239
Nemá
13.07.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A