Moja zóna

Zdenka Hájková - Z - predaj rozličného tovaru

900 62 Kostolište
17606217
1022696378
Nemá
nezistený
11.05.1992
Maloobchod s textilom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A