Moja zóna

František Valovič VAPO

Sadova 18, 900 51 Zohor
17628598
Nemá
nezistený
04.03.1993
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A