Moja zóna

Stredná odborná škola letecko-technická

Legionárska 160, 911 04 Trenčín
17638593
2021310005
SK2021310005
25-49 zamestnancov
01.07.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
454 tis. €
11,1 %
2020/2019