Moja zóna

Boris Kaluža Enter++

Miletičova 46, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
17647762
Nemá
nezistený
13.04.1993
Poraden.týk.sa počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A