Moja zóna

Zoltán Papp - REKLAMA PLUS

Kráľovská 7, 927 01 Šaľa
17686792
Nemá
29.10.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A