Moja zóna

Ľuboš Belej - LUSTA

Záhradnícka 9, 927 01 Šaľa
17687331
Nemá
nezistený
17.08.1992
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A