Moja zóna

Anton Bročka - Potraviny a rozličný tovar

Hlavná, 900 66 Vysoká pri Morave
17737061
1020221136
SK1020221136
1 zamestnanec
27.05.1992
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A