Moja zóna

Milan Malík

Slnečná 338, 908 73 Veľké Leváre
17771170
Nemá
16.12.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A