Moja zóna

Manag Max - v likvidácii

Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
18046479
Nemá
nezistený
01.07.1991
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Manag Max - v likvidácii


Štatutári Manag Max - v likvidácii


Spoločníci Manag Max - v likvidácii


Predmety podnikania Manag Max - v likvidácii


Kataster Manag Max - v likvidácii


Skrátené výkazy Manag Max - v likvidácii