Moja zóna

EDDA v.o.s.

Streďanská 2731/34, Topoľčany
18049532
2021306133
Nemá
nezistený
08.09.1991
Výroba kov.obalov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A