Moja zóna

Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s org. zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola

Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
00182249
2021315318
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A