Moja zóna

Mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19, 921 01 Piešťany
00182885
2020530809
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
247 tis. €
434,4 %
2020/2019