Moja zóna

Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin

A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
00184144
2020603277
Nemá
5-9 zamestnancov
30.04.1975
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A