Moja zóna

LÚČ - Domov sociálnych služieb

Šemša 139, 044 21 Šemša
00186392
2021235700
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1977
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
649 tis. €
-14,5 %
2020/2019