Moja zóna

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490
2020747817
SK2020747817
150-199 zamestnancov
01.07.1973
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
26,4 tis. €
1 605,5 %
2020/2019
3,81 mil. €
127,2 %
2020/2019