Moja zóna

ABC-Centrum voľného času

Októbrova 30, 080 63 Prešov
00187453
2021225283
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,45 mil. €