Moja zóna

Spojená škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany s org. zl.: Špeciálna ZŠ s MŠ - Speciális Alapiskola és Óvoda, J. Dózsu 32, V.Kapušany, Prakt.škola,

J. Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany
00188514
2020539950
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
105 tis. €
21,5 %
2020/2019