Moja zóna

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV

M. R. Štefánika 204, 075 01 Trebišov
00188549
2020749973
Nemá
2 zamestnanci
01.01.1985
Čin.športových klubov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
99,7 tis. €
-3,1 %
2020/2019