Moja zóna

Jazyková škola

Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
00215597
2020671785
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1996
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11 tis. €
60,2 tis. €
1,7 %
2020/2019