Moja zóna

Reedukačné centrum

Školská 158, 076 61 Bačkov
00215627
2020724277
Nemá
25-49 zamestnancov
01.10.1984
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,56 tis. €