Moja zóna

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Pionierska 12, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
00226866
2020879168
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5 tis. €