Moja zóna

Miroslav Horváth

Hollého 26, 927 05 Šaľa
22798021
Nemá
20.08.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A