Moja zóna

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto

Vajnorská 21, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
00245771
2020879179
Nemá
20-24 zamestnancov
01.03.1988
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
24,9 tis. €