Moja zóna

Jana Smitková - Občerstvenie u Jany

Štefánikova 425, 908 73 Veľké Leváre
30091781
1020298807
Nemá
nezistený
06.10.1992
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A