Moja zóna

Mária Johanesová MAJO

Kukoreliho 5, 901 01 Malacky
30107407
Nemá
26.08.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A