Moja zóna

Martin Ritomský - FLAMINGO

900 62 Kostolište
30107784
1020220377
Nemá
0 zamestnancov
26.10.1992
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A