Moja zóna

Priska Körösiová

925 82 Tešedíkovo
30111005
1027700036
SK1027700036
1 zamestnanec
08.12.1992
Maloobchod s ovocím,zel.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A