Moja zóna

Vojtech Fischer SAFI

Kráľovská 8, 927 01 Šaľa
30111099
Nemá
20.08.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A