Moja zóna

Štefánia Zaťková

Búdúcnosť 1313, 925 82 Tešedíkovo
30111242
Nemá
11.11.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A