Moja zóna

Erik Kaluža - RENOP

Markovičova 6, 927 01 Šaľa
30111668
1027699409
Nemá
nezistený
29.12.1992
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A