Moja zóna

Zoltán Mezey

B.Nemcovej 2, 927 01 Šaľa
30112125
1027004275
Nemá
nezistený
16.11.1992
Výučba ved.dopr.prostr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A