Moja zóna

Technické služby mesta Námestovo

Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
30222281
2020569012
SK2020569012
25-49 zamestnancov
01.08.1991
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
101 tis. €
50,6 %
2020/2019
1,78 mil. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Námestovo


Štatutári Technické služby mesta Námestovo


Spoločníci Technické služby mesta Námestovo


Predmety podnikania Technické služby mesta Námestovo


Kataster Technické služby mesta Námestovo


Skrátené výkazy Technické služby mesta Námestovo