Moja zóna

Technické služby mesta Námestovo

Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
30222281
2020569012
SK2020569012
25-49 zamestnancov
01.08.1991
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
49,1 tis. €
50,6 %
2020/2019
1,78 mil. €